Ekonomisk förvaltning

Med Upplands Boservice får du tillgång till 60 års branschkunskap och en egen kontaktperson för kontinuitet och trygghet. Vi har lång erfarenhet av bland annat bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt hyreshus och erbjuder allt från enstaka hyres- och avgiftsaviseringar till fullständig förvaltning enligt rådande normer och ISO-certifiering.

Våra tjänster:

Avgifts- och hyresadministration
Hantering av kontrakt, avtal, hyres- och avgiftsaviseringar, påminnelser, inkassokrav, pantsättning samt överlåtelser.

Bokföring och redovisning
Lån- och leverantörsbetalningar på förfallodagen, utbetalning av löner och arvoden, deklarationer, inbetalning av skatter och avgifter, löpande bokföring, resultatrapporter, bokslut m.m.

Strategisk ekonomisk planering
Ekonomiska långtidsprognoser med årlig uppdatering. Assistans vid t.ex. låneomsättning. Uppföljning och beslutsunderlag för långsiktiga beslut.

Digital hantering av leverantörsfakturor
Tjänsten webbfaktura är ett lättanvänt internetbaserat verktyg, användaren hanterar de inskannade fakturorna i ett webbgränssnitt. I det digitala arkivet kan man söka efter konterade och attesterade fakturor som gått till betalning. Det krävs inga installationer, endast en dator med internet-anslutning.

Digital hantering av ekonomiska rapporter
Tjänsten webbinfo innehåller ekonomi- och hyresinformationsrapporter som presenteras i ett överskådligt webbgränssnitt. Via enkla klick kan du zooma ner till detaljnivå och skriva ut. Rapporterna kan även sparas ner i excelformat för vidare bearbetning. Det enda som krävs är en dator med internet-anslutning.

Följande rapporter finns:
• Ekonomirapporter
• Hyresinformationsrapporter
• Balansrapport
• Saldoförteckning
• Resultatrapport
• Sök objekt
• Leverantörsfråga
• Medlemsförteckning
• Saldorapport
• Aviseringsförteckning
• Huvudbok, kontofråga
• Bostadsrättsinformation
• Likvidkontorapport
• Inre fond


Intresserad?
Välkommen att kontakta Stefan Wackt, ekonomisk förvaltningschef för mer information.
Tele: 018-18 74 34
Fax: 018-18 74 91
E-post: stefan.wackt@boservice.hsb.se