Fastighetsskötsel

Vi erbjuder professionell och konkurrenskraftig fastighetsskötsel för både små och stora uppdragsgivare. Vi skräddarsyr vår insats enligt dina behov, och vår kompetens samt effektiva maskinpark sprider glädje. Bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och kommersiella lokaler.

Våra tjänster:
 
Gräsklippning och rensning
Löpande underhåll av gräsmattor, planteringar och rabatter samt omfattande anläggningsåtgärder.
    
Trädgårdsdesign och trädbeskärning
Vår trädgårdsingenjör ritar rabatter och anläggningar samt utför hela anläggningsarbetet. Beskärning av både små och stora träd utförs av kunnig personal. 
 
Dygnet runt-service
Våra erfarna service- och reparationspersonal åtgärdar akuta skador innan större följdskador uppstått. Du når dem via fastighetens dataövervakningssystem eller Upplands Boservice felanmälanmottagning, telefon 018-187401.
 
Maskinservice
Bra och väl fungerande maskiner är a och o i effektiv fastighetsskötsel. Vi står gärna för reparation, service och underhåll av dina maskiner för smidig drift.  

Renhållning
Vi tar gärna ett helhetsansvar för kontinuerlig renhållning och skötsel av innergårdar samt grus-, sten- och asfaltsytor.

Reparation
Specialutbildad sevicepersonal finns snabbt tillhands för reparation av fel och eventuell nyinstallation.

Service
Specialutbildad servicepersonal utför nyinstallationer och åtgärdar fel.

Snöröjning
Vi sköter löpande snöröjning och halkbekämpning av asfaltsytor och gångar.

OFFERTFÖRFRÅGAN