image

Felanmälan

Här kan du enkelt göra en felanmälan om något måste åtgärdas i din lägenhet eller i ditt bostadsområde. Om ditt ärende är akut, vänligen ring vår felanmälan/ordermottagning på telefon 018-18 74 01. Vissa ärenden betalar du för själv. Kontakta oss eller din förvaltare/motsvarande så reder vi ut vad som gäller i just ditt fall.
 
 
 
 Förnamn                                       Efternamn
   
Personnummer, 10 siffror (behöver anges om jobb ska utföras i lägenheten) 
 
 
                                                      Lägenhets nr
 Adress                                         (finns på hyresavi, kontrakt eller lägenhetsdörr, garage/p-plats nr)
 
 
Telefon dagtid                               Mobiltelefon
  
 
E-postadress
 
Utrymme                         Finns djur i bostaden?   
       
 
Får vi gå in med servicenyckel för att åtgärda anmält fel?
Ja         Nej
 
Beskriv felet så utförligt som möjligt.