image

Vårt miljötänk

Miljön ligger oss varmt om hjärtat. Att göra strategiska och medvetna val för ett hållbart samhälle känns viktigt, både när det gäller det dagliga arbetet på kontoret och fastighetsförvaltning, val av underleverantörer, bostadsbyggen och renoveringar. Vi står på tå för miljövänliga nysatsningar och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
 
Vi strävar efter att så mycket som möjligt av det eventuella avfall som uppstår vid våra jobb återvinns på ett korrekt sätt. För att täcka våra kostnader i samband med att vi lämnar material till återvinning så tar vi ut en miljöavgift.
 
Exempel på miljömedvetenhet i vardagen 
Via datoriserad driftövervakning har vi effektiv kontroll av energiförbrukningen hos våra kunder. Vi källsorterar och använder sunda material samt miljövänliga arbetsmetoder. Våra servicebilar och gräsklippare tankas dessutom med drivmedlet Ecopar vilket minskar nettoutsläppen av koldioxid med 30-50 procent. Och när vi utför servicearbeten i bostadsrättsområden kommer vi gärna på cykel.