image

Ägarstruktur

Upplands Boservice AB ingår i HSB Uppsalakoncernen.

Styrelse

Göran Jaxéus 
Ordförande 018-18 01 62
Susanna Johansson 
Ledamot
018-18 01 32
Lena Rönnberg Ledamot
018-471 12 44
Torsten Skatt Ledamot
018-727 93 00
Göran Johansson Ledamot 018-12 75 15
Henrik Gustafsson Arbetstagarrepresentant
0171-47 83 21
Mats Jonsson VD 018-18 00 00

Revisor

Liselott Herrlander 
Revisor
040-632 26 31
Leif Broberg
Revisorssuppleant