image

Verksamhetspolicy

Upplands Boservice AB ska:
  • vara kvalitetsledande på tjänster inom fastighetsförvaltning.
  • vara lyhörda för kundens önskemål och behov.
  • sträva efter långsiktiga avtalsförhållanden genom goda kundkontakter och tillhandahålla tjänster med miljömedvetna processer och arbetssätt.
  • eftersträva en god arbetsmiljö.

Vi uppfyller kraven genom att:
  • arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt som leder till ständiga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöförbättringar.
  • förebygga uppkomst av spridning av föroreningar samt främja resurshushållning och slutna kretslopp.
  • aktivt deltaga i kunskapsutvecklingen samt ständigt öka medarbetarnas kunskap inom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöområdet.
  • driva kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig på verksamhetens processer och aktiviteter.
  • samverka med leverantörer genom att kommunicera verksamhetsbaserade krav på kvalité, miljö och arbetsmiljö.