FAQ - svar på vanliga frågor

Var hittar jag mina avier med OCR-nummer?
Via knappen ”Logga in” uppe till höger kommer du till HSB Portalen/Mitt HSB. Där kan du bland annat ta del av dina avier med tillhörande OCR-nummer och belopp.

Jag har sålt min lägenhet och behöver en kontrolluppgift till deklarationen. Hur får jag en sådan?
Senast den 31 januari börjar vi skicka ut kontrolluppgifter för föregående år. Dessa skickas elektroniskt till Skatteverket och med post till säljarens senast kända folkbokföringsadress. Viktigt att du antingen har gjort en adressanmälan eller har eftersändning av din post så du får din kontrolluppgift. Vi skickar löpande uppdateringar till skatteverket och säljarna under våren då vi får information om nya försäljningar som inte var registrerade den 31 januari. Om du saknar kontrolluppgift kontakta oss på ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se så hjälper vi dig. Då kontrolluppgifterna innehåller personuppgifter skickar vi ut dem med post till din folkbokföringsadress. Om du går in med bank-id på HSB Portalen/Mitt HSB och registrerar din mailadress under Mina Sidor kan vi skicka en kontrolluppgift med mail, annars kommer kopian med posten.

Så loggar du in på HSB Portalen
Tryck på "logga in" i övre högra hörnet på www.boservice.se, där anger du ditt användarnamn som är ditt personnummer 10 siffror och ditt lösenord. Inloggning kan även göras med bank-ID.

Jag har glömt mitt lösenord
Du kan beställa ett nytt lösenord på inloggningssidan. Ditt nya lösenord skickas till den e-postadress du har registrerad hos Upplands Boservice. Har du ingen e-postadress registrerad skickas lösenordet till din folkbokföringsadress.

Mina uppgifter är felaktiga, hur gör jag för att ändra?
Fel namn, adress eller avtalsdatum: Kontakta oss på 018-18 74 02 alternativt ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se
Fel lägenhetsyta: kontakta din styrelse. Vi på Upplands Boservice behöver underlag från dem för att kunna ändra lägenhetsytan. 
Felaktiga panter: kontakta din bank. De måste meddela oss att en tidigare pant ska avregistreras.

Jag har skyddad identitet. Kan jag få inloggning ändå? 
Nej, tyvärr inte. Kontakta oss på 018-18 74 02 alternativt ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se för att göra dina ärenden

Varför har jag fått avier fast jag sålt min bostadsrättslägenhet?
Först på tillträdesdagen krediteras dina avier som säljare och nya skickas ut till köparen. Förbrukning av exempelvis el, vatten, värme eller eventuell överlåtelse- eller pantavgift, som debiteras retroaktivt, kommer då på en separat avi till dig som sålt din bostadsrätt.

Vad menas med IMD?
IMD är en förkortning av ”Individuell Mätning och Debitering” vilket innebär att energiåtgången mäts i varje lägenhet samt att varje lägenhetsinnehavare betalar för sin egen förbrukning av exempelvis el, värme och varmvatten.

Vad är en överlåtelseavgift? 
Vid en försäljning och gåva av hela eller delar av bostadsrätten tas en överlåtelseavgift ut som är reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Avgiften ska kompensera bostadsrättsföreningen för de administrativa kostnader som uppstår i samband med en överlåtelse. 
Denna brukar vara satt till 2,5 procent av prisbasbeloppet. Vanligen betalar den som köper lägenheten avgiften, om det inte uttryckligen står i föreningens stadgar att köparen ska betala avgiften. Avgiften aviseras i samband med att lägenheten tillträds och uppgår år 2019 till 1163 kronor.

Vad är pantsättningsavgift? 
Vid pantsättning av bostadsrätt får det enligt bostadsrättsföreningens stadgar uttas en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån. Pantsättningsavgiften debiteras på nästkommande kvartalsavi. Notera att det är en avgift per lån, därmed kan du få flera pantsättningsavgifter beroende på hur ditt lån är strukturerat.

Nya lån och omläggning av lån
I samband med nya lån eller omläggning av befintliga lån så kommer din bank att be om ett utdrag ur lägenhetsförteckningen, även en så kallad mäklarbild. Via knappen "Logga in" uppe till höger kommer du till HSB Portalen / Mitt HSB. Där kan du se lägenhetsförteckningen för just din lägenhet. I samband med registrering av nya lån eller omläggning av befintliga lån kan din bostadsrättsförening komma att ta ut pantsättningsavgift för varje registrerat lån. Se mer info om denna avgift ovan.

Meddelande om pantsättning skickas till nedanstående adress för registrering i föreningens lägenhetsförteckning:
Upplands Boservice AB
Box 347
751 06 Uppsala

Hyra ut i andrahand
När du önskar hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du alltid inhämta ett godkännande av din hyresvärd/bostadsrättsförening. Det är du som är bostadsrättshavare eller innehavare av förstahandskontraktet som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av hyra/avgift under uthyrningsperioden. Bostadsrättsföreningar har utifrån sina stadgar i vissa fall rätt att ta ut en avgift med anledning av en andrahandsupplåtelse. För att du ska veta vad som gäller för just din lägenhet hänvisar vi dig till din förenings stadgar.

Överlåtelse av bostad
Övergång av bostadsrätt kan ske på flera sätt. Överlåtelser sker genom försäljning av bostadsrätten, oftast med hjälp av en auktoriserad mäklare på orten. Förändring av ägarförhållande kan även ske genom gåva, arv eller bodelning. Vid överlåtelse behöver ett överlåtelseavtal mellan köpare och säljare upprättas. Vid fråga om gåva behöver ett gåvobrev upprättas och när det gäller en bodelning så är det ett bodelningsavtal som skrivs. Avtalet, oavsett fång, skickas därefter till Upplands Boservice för vidare handläggning. Avtalsmallar finns att köpa färdiga i bokhandeln om du inte ämnar att anlita en mäklare på orten vid överlåtelse av din bostadsrätt.

Vem bestämmer avgiften? 
Styrelsen i din bostadsrättsförening fastställer avgiften så att de sammanlagda avgifterna ger förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi i föreningen. 

Autogiro:
Vid anmälan av autogiro kommer betalningen automatiskt att överföras från ditt bankkonto till oss samma dag som avgiften eller hyran förfaller till betalning. Går betalningen inte igenom kommer en dragning göras två gånger till under två bankdagar.

E-faktura:
Om du anmäler dig för E-faktura skickar vi avin för din avgift eller hyra elektroniskt till din internetbank. Det enda du behöver göra är att godkänna betalningen.
Logga in på din internetbank för att ansluta dig till E-faktura. På din internetbank söker du upp Upplands Boservice AB som mottagare och anger ditt personnummer, namn och avtalsnummer (avtalsnumret finns angivet på din hyres- och avgiftsavi). Om du ska betala fakturor där någon annan står som fakturamottagare anger du fakturamottagarens personnummer i fältet ”Alternativt personnummer”. Tillvägagångssättet skiljer sig något beroende på vilken bank du har och vi rekommenderar dig att kontakta din bank om du har frågor kring din anmälan.
Efter det att du anmält dig till E-faktura kommer det att börja gälla från och med nästa kvartals avisering, vilket vanligtvis sker cirka en vecka in i månaderna mars, juni, september och december.
 

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia