Fastighetstekniker – Snickare, målare & tekniker

Snickare
Vi utför allt från mindre reparationer till större upprustningar, renoveringar och ombyggnationer. Vi jobbar både åt företag och privatpersoner. Anlita våra duktiga hantverkare för bland annat köksrenoveringar, utbyggnader, tvättstugor, badrum, altaner och balkonger.

Målare 
Vi har egna målare som kan hjälpa till med allt inom måleri; tak, väggar och snickeridetaljer, både inomhus och utomhus. Även tapetsering ordnar vi utan problem. 

Drift- och Fastighetstekniker
Datoriserad styrning och driftövervakning av t.ex. värme- och vattenförsörjning, ventilation, hissar, belysning och portlås. Uppstår ett fel larmar systemet automatiskt så att åtgärder kan sättas in omedelbart, innan större följdskador uppstått.

Elektriker
Våra elektriker utför allt från löpande reparationer till nyinstallationer. Vi har specialistkunskap på tvätt- och torkutrustning (Electrolux/Wascator) och utför all typ av service för centrala tvättstugeutrustningar. Vi reparerar och installerar dessutom utrustning inom styr- och reglerteknik. 

Ventilationstekniker
Våra ventilationstekniker utför löpande tillsyn av befintliga ventilationssystem, reparationer, nyinstallationer och rengöring, service av fläktar m.m. Alla åtgärder med anledning av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs; rengöring, service av fläktar, injustering av luftmängder. Vi erbjuder också totalavtal som garanterar godkänd OVK.

VVS-reparatörer
Våra VVS-reparatörer utför allt från mindre lägenhetsreparationer till större fastighetsinstallationer. Vi åtar oss utbyten av hela undercentraler, kulvertar och stammar. Vi besitter dessutom specifik kunskap om vattenbesparing och avhärdningsutrustning.

Underhållsplaner
För att en fastighet ska bibehålla sin standard och inte tappa i värde krävs att den underhålls på ett professionellt sätt. Underhållsplanen är ett av styrelsens viktigaste arbetsredskap och ett styrinstrument för att på bästa sätt planera underhållet. Vi hjälper er med att ta fram en underhållsplan om en sådan inte redan finns, samt att därefter uppdatera och administrera den.

Försäkringsskador
Vi erbjuder skadehantering och åtgärder vid försäkringsskador.

Dygnet-runt-beredskap
Via dataövervakning eller vår felanmälan får du tillgång till erfaren service- och reparationspersonal som kan åtgärda akuta skador innan större följdskador uppstår.

Energi
Energi är en betydande post i fastighetens kostnader. Vi erbjuder detaljerad och regelbunden uppföljning av värme-, el-, varm- och kallvattenförbrukning för god översikt. Vi lämnar även förslag på hur förbrukningen kan minskas vilket ger lägre energikostnader samtidigt som belastningen på miljön minskar. Och detta utan att sänka komforten i inomhusmiljön! Vi hjälper även till med energideklarationer och utför åtgärder utifrån dessa.

 

 

Vill du veta mer om våra bygg- och tekniktjänster?

Kontakta Hans Holst, 018-18 74 63, eller Joakim Masonen, 0171-47 83 26.

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia