Underhållsplan för BRF & fastighetsägare

 

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan ingår i det som kallas teknisk förvaltning inom fastighetsförvaltning. Underhållsplanen är ett av styrelsens viktigaste arbetsredskap och ser till att de schemalagda underhållet av fastigheten planeras på bästa sätt.

Underhållsplanen beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras, när det behöver göras och hur mycket det kommer kosta. Alla fastigheter behöver underhållas för att upprätt hålla sin standard och inte minst sitt värde, därför är det viktigt att ta fram en underhållsplan även för nyare byggnader.

 

Kort innehåller en underhållsplan:

Vad som behöver göras med fastigheten.

När det ska genomföras

Hur mycket det kommer att kosta.

Att ha en genomtänkt underhållsplan är inte bara bra för fastigheten, det är även ett hjälpsamt verktyg i styrelsen budgetering och avgiftssättning.

Upplands Boservice hjälper er med framtagningen av er underhållsplan. Våra kunskaper inom såväl det praktiska arbetet som inom ekonomisk förvaltning gör att vi tillsammans med er kan ta fram den bästa underhållsplanen för er fastighet. Vi hjälper er även med uppdatering och administrering av planen.

 

Behöver ni hjälp med er underhållsplan?
Kontakta oss på Upplands Boservice, vi hjälper såväl bostadsrättsföreningar som fastighetsägare med fastighetsförvaltning.

Vill du veta mer om våra tjänster inom fastighetsförvaltning och underhållsplaner?

Kontakta Hans Holst, 018-18 74 63, eller Daniel Boberg, 0171-47 83 20.

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia