Ekonomisk förvaltning - från början till bokslut

Avgifts- och hyresadministration 
Vi hanterar och bevakar avtal och kontrakt och lägger stor vikt vid att avisering av avgifter och hyror sköts med noggrannhet. När det inte fungerar har vi rutiner för att ta hand om dem som inte betalar i tid. Dessutom hanterar vi överlåtelseavtal och pantsättning.

Bokföring och redovisning 
Vi ser till att lån- och leverantörsbetalningar sker på förfallodagen och att lånen sätts om. Utöver det sköter vi all löpande bokföring och presenterar resultatrapporter, bokslut, årsredovisningar m.m. på ett sätt som är lättbegripligt för dig som kund.

Strategisk ekonomisk planering 
Vi lägger upp budgetar och tar fram ekonomiska långtidsprognoser som årligen uppdateras. Vi erbjuder också assistans vid t.ex. låneomsättning. Med en professionell uppföljning och ett korrekt beslutsunderlag ökar chansen att ta goda långsiktiga beslut.

Löne- och arvodesadministration 
Vi sköter om utbetalning av löner och arvoden till anställda och styrelsemedlemmar. Skatter och arbetsgivaravgifter måste därmed deklareras och betalas, vilket vi givetvis också omhändertar.

Digital hantering av leverantörsfakturor 
Tjänsten webbfaktura är ett lättanvänt verktyg, du som användare konterar och attesterar de inskannade fakturorna på webben - var som helst och när som helst. I det digitala arkivet kan du söka efter konterade och attesterade fakturor som gått till betalning. 

Digital hantering av ekonomiska rapporter 
Tjänsten webbinfo innehåller ekonomi- och hyresinformationsrapporter som presenteras på ett överskådligt sätt. Via enkla klick kan du titta på varje rapport på detaljnivå. Rapporterna kan även sparas ner i Excel-format för vidare bearbetning. 

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia