Avgifts-, Hyres- & Löneadministration för BRF

Med Upplands Boservice som partner får ni kompetent och trygg hjälp med er ekonomiska förvaltning. Vi ser till att betalningar kommer in och betalas ut i tid. Med vår administrativa hjälp kan ni få stöd och hjälp vid såväl enstaka avgiftsaviseringar eller arvodesbetalningar som med löpande hantering av avgifter och arvode.

 

Avgifts- & Hyresadministration

Med vår avgifts och hyresadministration hanterar och bevakar vi avtal och kontrakt. Vi lägger stor vikt vid att avisering av avgifter och hyror sköts med noggrannhet. Förutom den löpande hanteringen av avgifter och hyror kan vi hjälpa er med överlåtelseavtal och pantsättning.

Utebliven eller sen betalning

När betalningar inte fungerar är det viktigt att ha satta rutiner för hantering av dessa situationer. Med administrativ hjälp från Upplands Boservice kan ni känna er trygga i att vi har rutiner för de tillfällen som aviseringar inte betalas alls eller i tid.

 

Löne- & Arvodesadministration

Hantering av löner och arvoden är ibland ett större arbete än vad man kan tro. Upplands Boservice kan hjälpa er med er löneadministration. Vi sköter om löner och arvoden till anställda och styrelsemedlemmar. Med vår löneadministration får ni även hjälp med skatter och arbetsgivaravgifter. Vi ser till att dessa deklareras och betalas.

 

Är ni intresserade av våra tjänster inom administration och avisering?

Vill du veta mer om våra ekonomiska förvaltningstjänster inom administration?

Kontakta Jasmin El-masri, 018-18 74 65, eller Malin Vester, 0171-47 83 16.

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia