Fastighetsskötsel i Enköping och Uppsala

Gräsmattor och rabatter 
Vi klipper gräsmattor, tar bort ogräs i planteringar och rabatter, utför kantbeskärningar, gödslar, planterar nytt. Allt för att era gårdar ska växa upp till en lummig oas för alla att njuta av.

Trädgårdsdesign och trädbeskärning/trädfällning
Vår trädgårdsingenjör ritar rabatter och anläggningar samt utför hela anläggningsarbetet. Beskärning av både små och stora träd och buskar utförs av kunnig personal. Vi utför även säker trädfällning och borttagning av stubbar.

Snöröjning
Vi sköter löpande snöröjning och halkbekämpning av asfaltsytor och gångar. Vi åtar oss att göra detta både vardagar och helger. 

Markarbeten
Vi utför allt som har med markberedning och markarbeten att göra. Schaktning för t.ex. vatten/avlopp, borttagning av gamla rabatter, dränering/isolering av husgrunder, justering för asfalt, hårdgjorda grusytor, plattläggning, kantstensmontage, och mer därtill.  

Yttre kontroll
Vi tar gärna ett helhetsansvar för kontinuerlig skötsel av innergårdar samt grus-, sten- och asfaltsytor. Vi gör både större vår- och höststädningar samt utför löpande tillsyn av ordning, lampor, renlighet m.m.

Inre kontroll 
Alla installationer i hela fastigheten kontrolleras regelbundet så att fel upptäcks och åtgärdas innan de kan orsaka större problem. Vi granskar t.ex. säkerheten och funktionen i era tvättstugor, i undercentralerna kontrolleras pumpar, filter och vattentemperatur, vi inspekterar lampor, avhärdningsfilter, temperatur, spjäll, pumpar, kilrep m.m.

Maskinservice 
Bra och väl fungerande maskiner är a och o i effektiv fastighetsskötsel. Förutom att sköta våra egna maskiner åtar vi oss gärna att utföra reparation, service och underhåll av dina maskiner för smidig drift.

 

 

 

Vill du veta mer om våra fastighetsskötseltjänster?

Kontakta Helen Johansson, 018-18 74 48, eller Daniel Boberg, 0171-47 83 20.

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia