Yttre och Inre kontroll

 

Förutom att det hjälper er att följa rådande lagstiftning har det fördelar ekonomiskt! En välskött fastighet har ett större värde än en misskött. Oväntade kostnader kan även förebyggas genom att eventuella skador och problem kan upptäckas i ett tidigt skede!

 

Yttre Kontroll:

Kontinuerlig skötsel av innegårdar, gångvägar och gemensamma utrymmen utomhus ökar trivsel och säkerställer en jämn funktion. Vi på Upplands Boservice tar gärna ett helhetsansvar för kontinuerlig skötsel och kontroll av föreningars innegårdar, grus-, sten- och asfaltsytor! Vi erbjuder både större insatser som vår- och höststädningar samt mindre insatser löpande under året som exempelvis tillsyn av ordning, lampor och lyktor samt renlighet för att nämna några!

Inre Kontroll:

Slipp krångliga felanmälningar och uppehåll i driften! Vi på Upplands Boservice erbjuder förutom yttre kontroll även regelbunden kontroll av alla installationer i er fastighet. Genom våra inre kontroller kan fel upptäckas och åtgärdas innan de kan orsaka större problem. Vi erbjuder bland annat kontinuerliga kontroller av fastigheters säkerhet, funktion i tvättstugor, lampor, avhärdningsfilter, termometrar, spjäll, pumpar och kilrep. Vi kan även kontrollera undercentraler och deras pumpar, filter och vattentemperatur.

 

Upplands Boservice hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Uppsala och Enköping att säkerställa kontinuerlig funktion av installationer och öka trivsel!


Behöver ni hjälp mer yttre eller inre kontroller? Eller kanske båda? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Vill du veta mer om våra tjänster inom fastighetsskötsel eller yttre och inre kontroller?

Du når oss även på:

Kontakta Helen Johansson, 018-18 74 48, eller Daniel Boberg, 0171-47 83 20.

© Copyright 2017 Upplands Boservice AB | Webbplats från Intromedia